Parafia Chełmża

data: 2021-06-20

Szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W czwartek, 17 czerwca br., odbyło się w Domu Kapitulnym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników i wolontariuszy parafialnych.

Szkolenie poprowadził Marcin Gizicki z firmy MED-SAR z Grudziądza. Szkolenie odbyło się w pełnym wymiarze godzin. Marcin Gizicki przeprowadził je profesjonalnie, jednocześnie przekazując wiedzę w sposób bardzo przystępny. Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną. Dziękujemy bardzo Marcinowi za przeszkolenie pracowników i wolontariuszy parafialnych oraz proboszcza w zakresie tak ważnej wiedzy i umiejętności, dotyczących pierwszej pomocy, która może uratować życie i ochronić zdrowie osób, które uczestniczą w naszych świątyniach w Mszach i nabożeństwach oraz korzystają z obiektów parafialnych.
GALERIA ZDJĘĆ