Parafia Chełmża

Parafia Chełmża

Pierwsza wzmianka o Chełmży zawarta jest w dokumencie z "Lonyz" datowanym na rok 1222, w którym książę Konrad Mazowiecki nadał wczesnośredniowieczne grodzisko Łoza biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Od 1251 Chełmża jest wymieniana jako miasto, stolica biskupia i parafia.
...
Peregrynacja obrazu Świętej Rodziny

W dniach 14-15 czerwca nasza wspólnota parafialna przeżywała łaskę nawiedzenia obrazu Świętej Rodziny. Był to czas modlitwy za małżonków i rodziny.